Instalco-klubben

Instalco ska erbjuda sina medarbetare en stimulerande arbetsmiljö. Med syftet att stimulera och premiera aktiviteter som skapar social gemenskap och hälsa för medarbetarna driver vi Instalco-Klubben som är en intern personalfond för personaldrivna aktiviteter.

Grunden i den populära Instalco-Klubben är att det ska vara aktiviteter som är initierade och genomförda av medarbetarna och alla i respektive dotterbolag ska ha möjlighet att delta. Aktiviteterna kan vara av social, kulturell eller fysisk natur och bestäms av den eller de som söker anslag från fonden.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland