Daglig leder-bytte i det norske Instalcoselskapet Romerike Elektro

Lars Petter Ilstad Johansen er ny daglig leder i Instalcos norske selskap Romerike Elektro på Kløfta, nord for Oslo. Han erstatter Oskar Brustad Sjølie.

Lars Petter har til forskjell fra de fleste av Instalcos datterselskapers daglige ledere en bakgrunn fra økonomi og ikke innenfor tekniske installasjoner. Lars Petter ser det som en stor fordel samtidig som det gir han en stor utfordring. Han er statsautorisert revisor og har en master i økonomi og ledelse med spesialisering i økonomistyring.

- Det er selvsagt en rekke utfordringer i rollen, men jeg må bruke de rundt meg som kan det tekniske slik at vi gjør de riktige profesjonelle valgene. Dette innebærer forhåpentlig at noen av våre ansatte vil utvikle seg til å bli enda mer engasjert i driften av selskapet og at vi dermed blir enda mer sammensveiset, sier Lars Petter.

- I Romerike Elektro har vi veldig mange erfarne og dyktige kollegaer med lang erfaring i bransjen og med et godt humør. Kulturen er sterk og vi har et tydelig fokus på å arbeide effektivt med høy kvalitet for å nå våre mål.

Romerike Elektro ble grunnlagt i 1996 og tilbyr totalentrepriser av elinstallasjoner i Romerike og Oslo. Selskapet arbeider mest med entrepriser innenfor nybygg og ombygging av boliger samt kjøpesenter og offentlige bygg.

150+ lokale selskaper  i Sverige, Norge och Finland