Instalcoselskapet Haug og Ruud VVS AS i samspillsprosjekt med totalentreprenør er Betonmast Innlandet med Lillehammer kommune som byggherre.

Instalco deltar i bygget av ny brannstasjon på Lillehammer

Det norske Instalcoselskapet Haug og Ruud VVS AS har fått i oppdrag å delta i et samspillsprosjekt i forbindelse med byggingen av Lillehammers nye brannstasjon.

Oppdraget gjelder komplett levering av rør-ventilasjon og automatikk installasjoner i det nye bygget, totalentreprenør er Betonmast Innlandet med Lillehammer kommune som byggherre.

– Vi er stolte av å være med på å bygge en så samfunnsviktig funksjon som Lillehammers nye brannstasjon. Vi har vært involvert i samspillsprosjektet fra starten av design- og planleggingsprosessen og har dermed kunnet foreslå løsninger som gjør at prosjektet kan gjennomføres optimalt innenfor de gitte økonomiske rammene, sier Sigbjørn Dalseghagen, daglig leder i Haug og Ruud VVS.

Den nye brannstasjonen på Lillehammer begynte å planlegges allerede i 2010 for å finne en optimal geografisk plassering. Gjennomføringsfasen er nå i gang, og byggingen forventes å være ferdig innen utgangen av 2021. Brannstasjonen vil være ca 4850 kvadratmeter, og skal fungere som hovedbrannstasjon for Lillehammer, Gausdal og Øyer kommune.

150+ lokale selskaper  i Sverige, Norge och Finland