Geir Andersen, Frank Wilhelmsen och Roger Aksnes.

Instalco etablerer seg innen maritim elektro og elektronikk

Instalco etablerer seg innen maritim elektro og elektronikk gjennom oppkjøp av IMES AS. Selskapet med hovedkontor i Tromsø har fokus på service og installasjoner innenfor maritim sektor, både nasjonalt og internasjonalt.

IMES har ca 30 ansatte og en årsomsetning på ca 50 millioner. Selskapet er spesialisert på installasjon og service av elektro / elektronikk og teknisk utstyr på fartøy, men arbeider også mot landsiden.

- Gjennom IMES etablerer vi oss innenfor et meget interessant område i den maritime sektoren, som er attraktiv i Norge. Vi ser også en mulighet for synergier og samarbeid med Instalco-selskapet JB Elektro som også er etablert i Tromsø, sier Roger Aksnes, forretningsområdesjef i Instalco Norge.

IMES ble grunnlagt i 1981 og er i dag Tromsø største aktør innenfor elektro, automasjon og elektronikk i den maritime sektoren. Selskapet tilbyr både entrepriser og service, og kan ta imot fartøy ved egen havn. Selskapet er lokalisert i Tromsdalen, og har gode fasiliteter for kundene i form av 105 meter kai, landstrøm og øvrige tjenester.

- Å bli en del av Instalco innebærer en betydelig styrke for oss. Vi får ta del i Instalcos samlede kompetanse og ressurser, samtidig som vi kan dele vår spisskompetanse på den maritime siden, sier Frank Wilhelmsen, daglig leder i IMES AS.

De tidligere eierne skal fortsatt eie eiendomsmassen, og planlegger en betydelig utvikling av denne.

Instalco kjøper 100% av aksjene i IMES AS med overtakelse 15. november.

150+ lokale selskaper  i Sverige, Norge och Finland