Instalco har signert en ny kontrakt med Veidekke Entreprenør AS

Instalcoselskapet Romerike Elektro AS har signert en ny kontrakt med Veidekke Entreprenør AS. Oppdraget gjelder elektro installasjoner i forbindelse med oppføring av leiligheter i det nye leilighetsområdet Løren Botaniske i Oslo, ordreverdien er på ca 42 millioner.

Romerike Elektro og Veidekke har også tidligere samarbeidet i dette utvilkingsområdet, og Løren Botaniske er neste byggetrinn i forlengelsen av leilighetsprosjektet Gartnerkavratalet hvor også Romerike Elektro har utført omfattende elektro installasjoner for Veidekke.

-Vi er stolte over den tilliten Veidekke har til Romerike Elektro, og ser frem mot fortsatt samarbeid med å utvikle moderne, energieffektive, og bærekraftige boliger sammen med de andre aktørene i prosjektet, sier Oskar Brustad Sjølie, daglig leder i Romerike Elektro.

Løren Botansike, nord for sentrale Oslo, skal bestå av 389 nye leiligheter, fordelt på syv bygg med tilhørende parkeringshus. Det skal videre etableres forretningslokaler og eb barnehage. Sentralt i prosjektet er muligheten til benytte seg av dyrkbar mark inne på området.

Prosjektet utvikles og bygges med en ambisjon om å bli BREEAM-NOR stertifisert.Det betyr at miljøhensyn skal tas under hele prosjektperioden, og at det stilles strenge miljøkrav i alle prosesser fra planlegging, prosjektering, utførelse og frem til overlevering. Beregnet byggetid er 4 år.

150+ lokale selskaper  i Sverige, Norge och Finland