Kåre Henning Åsly, Vidar Mong, Roger Aksnes og Geir Andersen.

Instalco kjøper opp og ekspanderer i Sør-Norge

Instalco kjøper URD Klima Sandnes AS og etablerer seg dermed i Stavanger og styrker sitt tilbud i Sør-Norge. Selskapet, som holder til i Sandnes, omsetter for ca. 85 millioner kroner og har 25 ansatte.

URD Klima Sandnes AS ble grunnlagt i 1999 og selger tjenester innen ventilasjon, varme- og kjølesystemer for nybygg og renovering. Selskapet har vist gode resultater over lang tid og har god erfaring og høy kompetanse til å jobbe tverrfaglig.

- Med oppkjøpet av URD Klima Sandnes etablerer Instalco seg i en ny, spennende region rundt Stavanger hvor det forventes store investeringer i fremtiden. Det er et velorganisert og svært lønnsomt selskap med en svært stabil økonomisk historikk og et bredt kontaktnett i området, sier Roger Aksnes, divisjonssjef for Instalco Norge.

URD Klima Sandnes har også en etablert serviceavdeling med en uttalt strategi om å fortsette å vokse i dette segmentet.

- Vi har gode relasjoner til andre Instalco-selskaper i Norge og ser frem til å utvikle virksomheten videre som en del av et større nettverk og et sterkt team, sier Vidar Mong, daglig leder i URD Klima Sandnes AS.

Instalco kjøper 100 prosent av aksjene i URD Klima Sandnes AS med inntreden 11. september.

150+ lokale selskaper  i Sverige, Norge och Finland