Whistleblowing

Vi streber etter å drive Instalco på en langsiktig og bærekraftig måte i tråd med våre verdier og våre etiske retningslinjer. Vi er derfor opptatt av at uregelmessigheter som berører virksomheten, og som kan skade virksomheten, våre ansatte eller andre, blir oppdaget og etterforsket så tidlig som mulig.

Informasjon om misligheter kan sendes inn via vår varslingstjeneste.

For å sikre din anonymitet, leveres varslerfunksjonen av en ekstern og uavhengig aktør. Funksjonen er kryptert og passordbeskyttet. Du trenger aldri å oppgi identiteten din hvis du ikke vil.

Informasjon om Instalcos varslingsfunksjon

150+ lokale selskaper  i Sverige, Norge och Finland