Visselblåsning

Vi strävar efter att driva Instalco på ett långsiktigt och hållbart sätt i linje med våra värderingar och vår uppförandekod. Vi är därför måna om att oegentligheter som berör företaget, och som allvarligt kan skada verksamheten, våra anställda eller andra, uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt.

Information om missförhållanden kan lämnas via vår Visselblåsningstjänst.

För att trygga din anonymitet tillhandahålls visselblåsarfunktionen av en extern och oberoende aktör. Funktionen är krypterad och lösenordskyddad. Du behöver aldrig uppge din identitet om du inte vill.

Information om Instalcos visselblåsarfunktion