Andersen og Aksnes

Andersen og Aksnes

Andersen og Aksnes Rørleggerbedrift AS ble grunnlagt i 2004 og har helt fra begynnelsen hatt en stabil organisk vekst med god lønnsomhet. Selskapet har kontor i Asker og driver prosjekter over størsteparten av Osloregionen.

www.aa-ror.no