Metro

Metro

Metro holder til i Bærum utenfor Oslo. Metros virksomhet er innen varme- og kjøleanlegg, samt service og reparasjoner. Metro har høyt fokus og stor kunnskap innen installasjon av energieffektive systemer, samt holdbare og solide produkter.

metror.no