Specialister på solenergi och energilagring

Instalcobolaget Vallacom i Linköping är en av pionjärerna inom solceller och elbilsladdning. Bolaget har även hög kompetens inom energilagring, belysning och styrningar. Med samlad kunskap kan Vallacom ge sina kunder optimala lösningar.

Vallacom hjälper även ett flertal bolag i Instalcokoncernen, med allt från teknisk support, kunskapsdelning till hela installationer.

– Vi har också startat upp en teknikgrupp inom solenergi i Instalco där företag i koncernen bland annat kan byta erfarenheter och ge tips. Tanken är att vi ska sprida de bästa lösningarna bland våra företag och undvika de dåliga sätten att arbeta på, berättar Vallacoms vd, Peter Andersson.

Teknikgruppen är i sin linda. Tanken är att Vallacom vid utvalda tillfällen ska bjuda in alla Instalcos elfirmor och ha föreläsningar och diskussionsforum kring den senaste tekniken inom solenergi och Peter Andersson ser att intresset är stort.

Vallacom samlar utbildade montörer från andra Instalcobolag och går i detalj igenom hur en solcellsanläggning ska installeras på bästa sätt.

Peter Andersson konstaterar att en utmaning är att hitta de mest hållbara lösningarna för kunden, särskilt inom solenergi. Det gäller också hur elbilar laddas på bästa sätt.

– Eftersom vi har all kunskap i huset, både sol, energilagring, elbilsladdning, belysning och styrningar kan vi skräddarsy optimala och hållbara förslag till våra kunder. Energieffektivisering med minskad energianvändning ger alltid bra ekonomi. För att göra det lättare för kunden att få en överblick över investeringen erbjuder vi alltid en livskostnadskalkyl över minst tio år. Vårt förslag kanske är en dyrare investering dag ett, men över tid blir det mer hållbart och betydligt billigare.

De senaste åren har Peter Andersson sett att efterfrågan på allt som kan påverka elkostnaden har ökat markant.

– Solceller och energilagring är mycket eftertraktat idag. Det vi främst märker, där efterfrågan ökar mest, är att kunderna ser mer och mer till helheten på sina anläggningar. Tidigare var de i första hand måna om att få upp sin solcellsanläggning och börja producera el. Men nu ökar intresset för hur de ska använda och eventuellt lagra sin el. De som har ett elavtal med timtaxa kan styra användningen av el till de timmar då det är som billigast och också ladda sin bil eller sitt energibatteri.

Ökad efterfrågan ger också ökat antal aktörer. Peter Andersson menar att det finns många företag som installerar solceller idag som har mycket lite erfarenhet inom området.

– För oss gäller det att visa kunden hur vi jobbar och vilka fördelar det är att anlita erfarna bolag som funnits länge, har en hög kunskap och har en stabil ägarstruktur. Eftersom det är ganska långa pay-off tider och långa garantitider är det en viktig del i affären som kunden måste värdera.

Vallacom har många ram- och partnering¬avtal med kommunala bolag, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Men företaget utför även en del jobb åt privatpersoner och då oftast ihop med energilagring och elbilsladdning.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland