Tidseffektivt skolprojekt med energioptimering i fokus

Sommaren 2023 var en hektisk period för Instalcobolaget VFB i Malmö. På tio veckor genomfördes projekt Katedralskolan i Lund med stor energioptimering i fokus.

– För att modernisera energioptimeringen bytte vi ut allt det gamla som har med värme, luftkvalitet och återvinning att göra i hela skolan, säger Martin Lekland, projektledare VFB i Malmö. 

I VFB:s åtagande ingick att byta ut tre gamla ventilationsaggregat mot nya och moderna FTX-aggregat. Utöver det byttes en värmeväxlare ut till ett fjärrvärmesystem. VFB uppdaterade också brandsystemet, vilket inkluderade att sätta in nya brandspjäll i fastigheten.

– Eftersom byggnaden är K-märkt krävdes det tillstånd att öppna upp taket. Något som måste göras för att bygga om huvarna.

VFB byggde också ett helt nytt fläktrum med två nya aggregat. Det tredje aggregatet är placerat på entréplanet.

– De förra aggregaten hade suttit sedan 90-talet och var remdrivna. De har långt ifrån samma effektivitet som de nya.

Projektstarten var i början av juni med slutbesiktning innan skolstarten i augusti. Det tidseffektiva projektet var möjligt tack vare god planering och där projektering och förarbete startade tidigt under våren.

– Vi hade tio veckor på oss att göra all installation för att vara klara innan skolstarten. Tidsplanen var det mest kritiska med detta projekt och vi var tvungna att hålla den in i minsta detalj. Därför krävdes det extra mycket fokus. Under utförandedelen var det ett 30-tal personer som arbetade i skolan. Av dem hade vi sju åtta på plats från VFB, vilket är 20-25 procent av firmans kapacitet. Resten var underentreprenörer.

Planeringen inför projektstarten var minutiös: allt material och övrigt som behövdes till bygget fanns i lager en längre tid. VFB hade totalansvaret för projektet och tog in underentreprenörer till de moment som de själva inte utförde, till exempel rörfirmor och plåtslagare.

– När vi var klara med det här projektet blev klimatet i byggnaden bli betydligt bättre. Vårt mål är att luftkvalitén och temperaturen ska vara optimal för elever och lärare.

FAKTA
Katedralskolan är en gammal K-märkt byggnad, som ursprungligen uppfördes år 1905. 1991 förstördes byggnaden i en brand och återuppbyggdes under 90-talet med en fasad som liknar originalbyggnaden. I byggnad D finns i huvudsak gymnastikhall, omklädningsrum, styrketräningsrum, danssal, lärosalar för bild samt lärarrum.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland