Hållbarhet

Instalcos ambition är att varje dag bidra till samhällsnytta genom klimatsmarta och energieffektiva tekniska installationer som leder till lägre resursförbrukning.

Vi är specialister inom el, VS, ventilation, automation, industri och teknikkonsult. Med klimatsmarta installationer säkerställer vi lägre energiförbrukning som framtidssäkrar våra samhällen.

Det är vårt bidrag till den gröna omställningen.

Vårt hållbarhetsprogram

Instalco driver det koncerngemensamma hållbarhetsprogrammet Hållbara Installationer som syftar till att stärka hållbarhetsarbetet för att kunna leverera hållbara installationer i världsklass. 

Hållbarhetsrapport 2023

Läs mer

Vår ambition är att varje dag bidra till en hållbar värld genom vår lokala närvaro och våra tekniska och energieffektiva lösningar inom alla discipliner. Hållbarhetsrapporten beskriver vårt arbete i mer detalj.

Hållbarhetsrapport 2023
Gemensamma värderingar

Uppförandekod

Instalco har en gemensam uppförandekod samt policyer och riktlinjer för bland annat miljö, hållbarhet och arbetsmiljö, samt en uppförandekod för leverantörer, som årligen ses över och beslutas av styrelsen.

Uppförandekod
Hållbarhetskontakt
INSTALCO

Fredrik Trahn

Kommunikations- och hållbarhetschef

fredrik.trahn@instalco.se +46 (0) 70 913 67 96

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland