Vårt hållbarhetsprogram

Hållbara installationer i världsklass

 

Instalco driver det koncerngemensamma hållbarhetsprogrammet Hållbara Installationer med tre fokusområden som syftar till att stärka hållbarhetsarbetet för att kunna leverera hållbara installationer i världsklass. Vår ambition är att varje dag bidra till samhället genom klimatsmarta, energieffektiva installationer, som leder till en lägre resursförbrukning och därigenom en mer hållbar planet.

Våra tre fokusområden

Trygg och utvecklade arbetsmiljö 

Att arbeta inom Instalco ska stärka varje medarbetares kompetens, vilket i sin tur leder till att vi blir mer attraktiva som arbetsgivare. Instalco ska erbjuda en stimulerande arbetsmiljö.

Hållbara installationer

Instalco arbetar med hållbarhetsfrågor i alla delar av koncernens verksamhet, från val av produkter och leverantörer, via inköp och logistikflöden till vårt erbjudande; installationer, drift och service. 

Moget ledarskap

Instalcos värdegrund tar avstamp i alla människors lika värde. Vi arbetar aktivt för att ingen anställd eller arbetssökande hos oss ska diskrimineras, och vi accepterar därför inte diskriminering i någon form.

Hållbarhetsrapport

Mer information

Hållbarhetsrapporten ingår i Instalcos årsredovisningar som finns samlade på sidan Investerare. Senaste rapporten nedan.

Hållbarhetsrapport 2022
Målsättningar och uppföljning

Instalcos hållbarhetsmål

Instalco har en mängd målsättningar för varje fokusområde inom hållbarhetsprogrammet. Målen sätts och följs upp på årlig basis.

Hållbarhetsmål
Hållbarhetskontakt
INSTALCO

Fredrik Trahn

Kommunikations- och hållbarhetschef

fredrik.trahn@instalco.se +46 (0) 70 913 67 96

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland