Tjänster

Instalco utför projektering, tekniska installationstjänster, service, underhåll av fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge och Finland. Vi erbjuder helhetslösningar inom el, VS, ventilation, industri, automation och teknikkonsult.

Instalco Dalarna

VS

Instalco erbjuder ett brett spann av VS- och sprinklertjänster, allt ifrån nyproduktion och renoveringar till löpande reparationer och service. Vi har hög kompetens inom fjärrvärme, naturgas, värmepumpar, tunnelrör, sanitära anläggningar, värme och komfortkyla.

El

Vi har kompetens för alla typer av elinstallationer. Vi är stora inom kommersiella fastigheter och bostäder samt inom installation av laddstolpar och solcellsanläggningar. Inom det traditionella elområdet utför vi allt ifrån KNX, tele, larminstallationer till kommunikationslösningar inom elinstallationer så som kabel-TV, fiber, nätverk/datainstallationer och energioptimering.

Ventilation

Instalcobolagen inom ventilationsområdet är experter på inomhusklimatet och kan erbjuda ett brett spann av klimatsmarta, energieffektiva ventilationslösningar till exempelvis kontors- och bostadsfastigheter, skolor, sjukhus och industrianläggningar.

Industri

Instalco har stor erfarenhet av el, kraft, automation och process. Vi utför projekt inom processindustri, maskin, vatten och energi. Våra kunder är stora industrier, energibolag inom kommunala bolag, landsting och förvaltningar.

Teknikkonsult

Instalco har i verksamhetsområdet Teknikkonsult heltäckande kompetenser inom installation, fastighet, energi, industri, infrastruktur och brandskydd. Kärnverksamheten är projektering och vi utför även andra tjänster som exempelvis projekt och byggledning.

Instalco består av en sammanhållen grupp av företag med stark lokal förankring, specialiserad kunskap och med lång erfarenhet i branschen. Vi samarbetar mellan våra bolag och teknikområden för att ge kunden helhetslösningar som fungerar på lång sikt.

Instalcos dotterbolag är alla specialister inom sina respektive områden och tillsammans skapar vi samverkan, korsförsäljning och delning av best practice mellan bolagen. Genom vår tekniska kunskap och erfarenhet kan vi komma in tidigt i byggprocessen och erbjuda konkurrenskraftiga, hållbara och anpassade lösningar, samtidigt som vi uppnår samordningsfördelar.

Verksamheten som är starkt decentraliserad bedrivs genom dotterbolagen med stöd av den centrala organisationen. 

Så driver vi multidisciplinära projekt

  • Gemensamt fokus på slutresultatet 
  • Koordination och samverkan över teknikområden
  • En projektansvarig för samtliga installationer  
  • Tekniska lösningar som samverkar för en optimal energilösning  
  • Vi tar totalansvaret för projektets alla delar

Vad får du som kund?

Multidisciplinära lösningar

Tillsammans kombinerar vi specialistkunskaper inom flera olika områden under ett tak.

Engagemang

Vi tycker om att samarbeta och har kul ihop vilket minskar risken för missförstånd.

Erfarenhet och resurser

Vi delar kontinuerlig med oss av erfarenhet, kapacitet och kunskap till varandra

Ordning och reda

Vårt dokumenterade sätt att driva projekten skapar ordning och reda.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland