Krav på standard utöver det vanliga

Varsam renovering av klassisk butik. Foto: Anders Myrdal.

Instalcobolaget OTK Klimatinstallationer gör omfattande renoveringar i den klassiska butiken Svenskt Tenn på Östermalm i Stockholm. Några av de större utmaningarna har varit att få plats med ett nytt modernt ventilationsaggregat i den trånga källaren och att inga rördragningar får synas i en butik med krav på standard utöver det vanliga.

I butiken, som invigdes 1924, finns möbler och föremål av några av vår tids skickligaste formgivare och hantverkare.

I mitten av november 2022 avslutades etapp ett, som drog igång i mars i år. Efter att Svenskt Tenn tog över Carl Malmstensbutiken, som låg vägg i vägg, har den lokalanpassats och byggts ut för att bli en del av nya Svenskt Tenn.

OTK som har specialiserat sig på ventilationsentreprenader har sedan tidigare ett samarbete med huvudentreprenören Metrolit. I projektet på Svenskt Tenn har OTK främst arbetat med specialanpassade styr- och ventilationslösningar.

– Svenskt Tenn har väldigt hög standard och mycket höga krav, så det här jobbet är extra kul och det har varit en stor utmaning att uppfylla deras önskemål, berättar Dennis Lindgren, projektledare hos OTK.

OTK har installerat ett nytt ventilationsaggregat i källaren som tillför luft i den nya butiksdelen. En stor utmaning var att få plats med aggregatet i de trånga utrymmena.

– På övervåningen är alla rör inbyggda i butiksdelen. Vi har även levererat lösningar med klövergaller som sitter framför donen så de ska smälta in i väggen.

Eftersom huset är från tidigt 1900-tal och har tjocka väggar har det också varit en utmaning att hitta rätt väg genom väggarna fram till ventilationsdonen i butiken på övervåningen. En konstruktör har räknat på hållbarheten för förstärkning av de bärande väggarna för håltagningen.

OTK:s ambition är att göra detta till ett Hållbarhetsklassat Instalcoprojekt.

– Vi vill uppfylla de miljökrav som finns och dra vårt strå till stacken. Nya moderna ventilationssystem är också mycket energisnåla och energieffektiva jämfört med gamla system.

– Samarbetet med Metrolit är väldigt bra och jag vill ge en eloge till montörerna för en riktigt bra arbetsinsats. Samverkan mellan de olika yrkesdisciplinerna i projektet har också flutit på bra. Jag hoppas och tror att vi sedan tidigare visat att vi har den kompetens som behövs för att utföra den här typen av extra krävande entreprenader, säger Dennis Lindgren.

Efter nyår kommer OTK avsluta sin insats med att lokalanpassa den befintliga butiken. En gammal lagerdel ska byggas om och bli en del av butiken. Förutom en ny belysningsavdelning och en ny serveringsdel i restaurangen har den nya butiksdelen fått ett nytt konferensrum, omklädningsrum, personaltoaletter och ett nytt teknikrum.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland