Hög kvalitet i alla uppdrag

Kvalitet och leverans är ett signum för Instalco. Vi håller det vi lovar och vi har långa relationer och samarbeten med våra kunder. 

Instalco har en tydlig gemensam projektprocess genom alla faser i ett uppdrag.

Vi erbjuder helhetslösningar utifrån det vi tillhandahåller för våra kunder:

 • Hög driftsäkerhet
 • Låga livscykelkostnader
 • Lättskötta anläggningar
 • Flexibilitet
 • Personsäkerhet
 • Hög kvalitet

Instalco lämnar pedagogisk dokumentation av genomförda projekt och genomför löpande undersökningar som mäter kundnöjdhet. 80 procent av våra kunder är återkommande.

Vår ambition är att alltid erbjuda bästa tänkbara service, kvalitet och leverans. En övervägande majoritet av våra kunder är återkommande kunder. 

En del i säkerställandet av vår kvalitet är efterlevnaden av våra koncerngemensamma policydokument:

 • Uppförandekod
 • Hållbarhetspolicy
 • Informations- och kommunikationspolicy
 • Policy för insiderinformation
 • Finanspolicy
 • Internkontrollpolicy
 • GDPR-policy
 • Utdelningspolicy
 • Uppförandekod för leverantörer
 • Försäkringar
 • Kvalitet
 • Personal
 • Bilar

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland