Trygg och utvecklande arbetsmiljö

Instalco ska erbjuda en stimulerande arbetsmiljö med utrymme för kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov. Att arbeta inom Instalco ska stärka varje medarbetares kompetens, vilket i sin tur leder till att vi blir mer attraktiva som arbetsgivare.

Nollvision mot arbetsplatsolyckor

Instalco ska ha en trygg och säker arbetsmiljö som är hälsosam, hälsofrämjande, och drogfri.

Arbetsmiljön ska bidra till att motverka risken för ohälsa eller olycksfall. Vi arbetar kontinuerligt med säkerhetsrelaterade frågor och för en trygg arbetsmiljö i syfte att helt undvika skador och olyckor på våra arbetsplatser.

Trivsel, hälsa och trygghet

Vi värnar våra medarbetares hälsa och säkerhet och eftersträvar att skapa en arbetsmiljö präglad av trivsel och gemenskap. Instalco ska erbjuda en stimulerande arbetsmiljö för våra medarbetare. En viktig del i detta är Instalco-Klubben, som är en personalfond vars syfte är att uppmuntra och premiera personalaktiviteter som skapar social gemenskap och hälsa.

Utvecklingsmöjligheter

Genom att tillhandahålla goda utvecklingsmöjligheter kan vi erbjuda våra medarbetare god karriärutveckling inom företaget samtidigt som specialistkompetensen säkerställs och kunderbjudandet stärks. Att arbeta inom Instalco ska vara utvecklande och stärka varje medarbetares kompetens och individuella utveckling. Individen ska växa med arbetsuppgifter och utbildning som ger utmaning och stimulans.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland