Instalcomodellen

Vi vill göra det möjligt för våra dotterbolag att växa sig starkare och behålla den entreprenörsanda som gjort dem framgångsrika. Instalcomodellen är utformad för att dra nytta av fördelarna av både stark lokal förankring och gemensamma funktioner.

Decentralisering på riktigt

Instalco har en platt organisation och en mycket decentraliserad styrningsmodell. Varje bolag får fortsatt ansvar för sin strategi, kunder, personal, kompetensförsörjning och resultat. Vi vill utveckla entreprenörskapet i våra dotterbolag, inte ta bort det.

I Instalco får varje bolag behålla sitt namn, varumärke och kultur. Syftet är att bevara starka lokala relationer samt ansvar för kontroll och genomförande av projekt.


Samarbete för tillväxt

Inom Instalco arbetar vi med det vi kallar ”Best practice”. Det innebär att vi delar med oss av det bästa från alla dotterbolag till varandra vilket skapar en stor kunskapsutveckling i gruppen. Vi lär av varandra och använder de bästa metoderna.

En central del i tanken bakom Instalco är att genom samarbete mellan enheter kunna erbjuda varje enhets kunder multidisciplinära lösningar och korsförsäljning.

I många fall jobbar vi med fler än ett Instalcobolag i samma projekt. 

I Instalco blir entreprenören en del av ett starkt team, ett elitlag som spelar tillsammans. Dotterbolagen både tävlar, stöttar och utvecklar varandra.


Central koordinering

Instalcos centrala organisation är begränsad till de funktioner som efterfrågas av, och skapar värde för, de lokala enheterna.

Kostnadssynergier uppnås genom att förhandla och koordinera kontrakt för exempelvis insatsvaror och försäkringar centralt. Den centrala organisationen ger också stöd till lokala enheter inom affärsutveckling, strategiplanering, resursplanering och förvärv.

 

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland