Teknikkonsult

Instalco har i verksamhetsområdet Teknikkonsult heltäckande kompetenser inom installation, fastighet, energi, industri, infrastruktur och brandskydd. Kärnverksamheten är projektering och vi utför även andra tjänster som exempelvis projekt och byggledning, projektutveckling, besiktning, installationssamordning, miljösamordning, riskhantering, kalkyl, utredningar och olika typer av certifieringar av fastigheter.

Våra kunder finner vi bland stat, regioner, kommuner, entreprenörer, industrier och alla typer av fastighetsägare, utvecklare eller förvaltare.  Vi utvecklar kundernas affärer inom olika teknikområden som exempelvis hållbart byggande, el, kommunikation, lås och säkerhet, VS, kyla, BIM, digitalisering, automation, ventilation, processmedia, mekanik, elkraft, energieffektivisering, brand och risk. Vi utför simuleringsberäkningar, energisamordningar och certifieringar för att optimera de incitament våra kunder har. 

Inga företag hittades...

Prova att välja andra kriterier.

Företag Verksamhetsområde Adress Telefon E-post Hemsida
Ring E-post Hemsida
INSTALCO

Anders Lundin

Divisionschef Teknikkonsult

anders.lundin@intec.se +46 (0)70 277 50 90

Case

Framtidens Skolor

Intec projekterar för framtidens skolor

Instalcos teknikkonsultbolag Intec har ett uppdrag som samordnare för ett större projekt som kommer att pågå under tio års tid. Projektet inkluderar tre skolor som ska genomgå omfattande renovering och nybyggnation. Beställaren Gagnefs Kommun har ambitionen att byggnaderna ska utformas för att hålla nivå Miljöbyggnad Silver.

Teknikkonsult
Lundellska Skolan

Projekt med fokus på återbruk

Kronåsen i Uppsala är ett ombyggnads- och återbruksprojekt, där Uppsala universitets tidigare lokaler håller på att anpassas till en modern, kommunal gymnasieskola för 1 400 elever. Två Instalcobolag är delaktiga i projektet – Intec Mitt ansvarar för projekteringen av VS och Rörgruppen för själva installationen.

Teknikkonsult
Renovering

Tidigt engagemang i kulturhistorisk renovering

När anrika Åkerblads i Tällberg ska bygga ut krävs varsam renovering och installation för att bevara den unika miljön. Nyckeln till framgång har varit en tidig projektinvolvering där Instalcos teknikkonsulter Intec ansvarat för installationssamordning och projektering.

Teknikkonsult

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland