Marknad

Instalco är verksamt på den tekniska installations- och servicemarknaden i Sverige, Norge och Finland, med huvuddelen av verksamheten i Sverige. Aktörerna på denna marknad utför huvudsakligen tekniska installations- och servicetjänster inom teknikområdena elinstallationer, värme och sanitet, samt ventilation- och kylinstallationer.

Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare. Allt större del av den totala kostnaden för bygg och underhåll avser it, teknik, el, vs och klimat. Det gynnar Instalco.

Kunderna kräver både hög kompetens inom varje teknikområde och effektiv samordning..

De mindre företagen i branschen som är lokala har nischkompetens, men erbjuder inte helhetslösningar. Instalco kombinerar djup kompetens inom våra teknikområden och samverkan mellan teknikområden och mellan våra bolag. Det ger kunden bra helhetslösningar.

Branschen har relativt höga inträdesbarriärer, eftersom verksamheten ställer krav på teknisk behörighet. Det finns tydliga stordriftsfördelar i verksamheten, bl a genom effektiv styrning av projekt, gemensamma inköp och geografisk täckning.

Instalco ser stora möjligheter i branschen:

  • Urbanisering ställer krav på både nybyggnad och ombyggnad.
  • Åldrande fastighetsbestånd innebär ökat behov av renovering och teknisk upprustning samt modernisering.
  • Omfattande investeringar i infrastruktur förväntas bidra positivt till det generella byggklimatet.
  • Ökat fokus på lägre energiförbrukning gynnar tekniska installationskonsulter.
  • Högre komplexitet i byggprocessen ställer krav på helhetslösningar.

Marknaden kräver:

  • Helhetsansvar för installation.
  • Hög teknisk kompetens.
  • Hög tillgänglighet och nära samarbete.

Instalco vill effektivisera och utveckla branschen för tekniska installationer i Norden. Instalco förenar det bästa av de lokala företagens närhet till kunderna med det större företagets möjligheter till rationella inköp, samordning mellan teknikområden och kvalitetsstyrning.

Instalco arbetar i medelstora projekt med i huvudsak 1-75 miljoner SEK i omfattning. Vi väljer tydligt vårt kundsegment på marknaden. Det gör att vi undviker risker i mycket stora projekt och samtidigt inte får alltför många mindre kunder. Vår marknadsstrategi ger oss lägre risker och stora möjligheter att växa.

Välpositionerat

Instalco är verksamt i Sverige, Norge och Finland där vi främst inriktar oss på storstadsregioner med högre tillväxttakt än marknaden som helhet. Dessa marknader kännetecknas av bostadsbrist och åldrande fastighetsbestånd med stora investeringsbehov, vilket gynnar vår verksamhet. Ökade regleringar kring energianvändning, samt ökad komplexitet i byggnader och installationstjänster är andra faktorer som påverkar installationsmarknaden positivt.

Marknadsstorlek

Installationsmarknaden i Norden är fortsatt mycket fragmenterad. Instalcos kärnmarknad (Sverige, Norge och Finland) uppgick under 2023 till cirka 221 miljarder kronor enligt Navet Analytics. Instalcos totala marknadsandel motsvarade därmed 6,4%. 

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland