Foto: Åkerblads.

Tidigt engagemang i kulturhistorisk renovering

När anrika Åkerblads i Tällberg ska bygga ut krävs varsam renovering och installation för att bevara den unika miljön. Nyckeln till framgång har varit en tidig projektinvolvering där Instalcos teknikkonsulter Intec ansvarat för installationssamordning och projektering.

Åkerblads Gästgiveri Hotell och Spa i Tällberg i Dalarna är en familjeägd gård med anor från 1400-talet. Idag drivs den av 19:e-22:a generationen Åkerblad och är den äldsta gården i Tällberg.

När Åkerblads nu ska bygga ut sin spa-anläggning med utepool, vinterträdgård och en ny relaxavdelning ställs extra stora krav på arbetet i den kulturhistoriska miljön.

- Utmaningen för oss är att i byggnaden och trädgården, som innehåller fantastiskt stora kulturvärden, bevara utseendet och den rätta känslan samtidigt som besökaren ska få en modern upplevelse. Anläggningen kommer att vara i drift under byggtiden vilket ställer stora krav på anpassning och arbeten utförs i olika etapper med flera färdigställanden, säger Ronny Tenggren, projektledare på Instalcobolaget Intec.

Intecs uppdrag är installationssamordning samt att projektera och rita system för ventilation, el och tele. I projektet ingår också en konvertering av befintlig värmeanläggning med olja och el till en extern panncentral för pellets. Där har Intec varit behjälpliga med bidragsansökan från Naturvårdsverket för att göra anläggningen hållbar ur ett miljö- och kostnadsperspektiv. ”Klimatklivet” är Naturvårdsverkets investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet.

- Vi har stor erfarenhet av att samordna projektering och utförande och här finns stora vinster att göra för alla i projektet. I det här fallet är vi väldigt stolta att vara en del i detta på många sätt unika projekt i den här miljön, säger Ronny Tenggren.

Projektet pågår och färdigställande är planerat till 2022.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland