Referenser

Hangar 5

Kontor och handel
Bromma

Instalcobolaget Rörgruppen har fått förtroendet att vara samverkanspartner till NCC i projektet Hangar 5. Byggherren NCC äger och utvecklar Hangar 5 i Bromma i Stockholm med visionen att skapa en ny hållbar stadsdel där utvecklingen går från gammal industristad till urban blandstad.

Gyllehemmet

Äldrebeoende
Borlänge

Fyra Instalcobolag har fått gemensamt uppdrag vid byggnationen av Gyllehemmet i Borlänge. Uppdraget gäller installationer av ventilation, värme och sanitet, kökskyla och storkök i en totalentreprenad tillsammans med Peab, Magnolia bostad och Borlänge kommun.

Lippulaiva

Shoppingcenter
Esbo

Instalcos bolag LVI-Urakointi Paavola och Twinputki i Finland har fått i uppdrag att göra VS- och sprinklerinstallationer.

Operan och Operetten

Lägenheter
Malmö

Tre Instalcobolag har fått gemensamt installationsuppdrag av el, VS och ventilation åt JM i nytt lägenhetsprojekt i Malmö.

Brogårdsstaden

Bergvärmeanläggning
Upplands-Bro

Instalcobolaget LG Contracting har fått uppdrag att utföra VS-installationer i nybyggnation av 650 lägenheter i en ny stadsdel i Upplands-Bro. Uppdraget omfattar även systemdesign och installation av en unik och specialanpassad bergvärmeanläggning.

EON huvudkontor

Kontor 
Malmö

Instalcos bolag Bi-Vent och Sprinklerbolaget Syd har fått i uppdrag av Skanska och Castellum att utföra heltäckande installationer av ventilation och sprinkler vid bygget av E.ON:s nya nordiska huvudkontor i Malmö.

Mora lasarett

Elkraft
Mora

Instalcobolaget EKTK har fått en order gällande elkraftssystemet vid utbyggnaden av Mora lasarett.

Scandic Ariadne

Hotellrenovering
Stockholm

Instalcobolagen Rörgruppen AB och Ohmegi Elektro AB har fått ett gemensamt uppdrag att utföra installationsarbeten av VS och el vid ett omfattande renoveringsprojekt av Scandics hotell i Värtahamnen i Stockholm.

Regions Västmanlands nya akutsjukhus

Nybyggnation sjukhus
Västerås

Tre Instalcobolag har tecknat ett gemensamt uppdrag gällande projektering för Region Västmanlands nya akutsjukhus i Västerås. Instalcobolagen Instair och Sprinklerbolaget, i nära samarbete med Instalcos teknikkonsult Intec, arbetar genom partnering med projekteringen för ventilation och sprinkler.

Construction City

Nybyggnation kontor
Oslo

Instalcobolaget Lysteknikk Elektroentreprenør AS har fått uppdrag gällande projektering och installation av el vid nybyggnation av kontorsbyggnaden Construction City i Oslo.

Högdalenverket

Industri
Stockholm

Instalcobolagen EKTK och App Start-Up har tecknat avtal med Stockholm Exergi gällande åtgärder vid Högdalenverket i Stockholm. Uppdraget innefattar el- och styrsystem. Uppdraget för EKTK innefattar utbyten av fem befintliga ställverk som ska ersättas av nya. I arbetet ingår rivning och demontering av befintliga ställverk samt ny leverans, montering, driftsättning, och anpassning. I projektet ansvarar App Start-Up för anpassningar och integreringar av styrning för de nya ställverken.

Böle skola

Nybyggnation
Helsingfors

Instalcobolagen Uudenmaan LVI-Talo, Twinputki och Milvent har fått ett gemensamt installationsuppdrag vid nybyggnation av Böle skola i Helsingfors. Samarbetspartners och uppdragsgivare i projektet är byggbolaget Jatke Toimitilat och Helsingfors stad.

Clab

Industriuppgradering
Oskarshamn

Instalcobolaget Avent AB i Kalmar har fått uppdrag av Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) att utföra installationer av ventilationssystem vid Clab, Centralt mellanlager för använt kärnbränsle. Projektet innebär att modernisera och energioptimera ventilationssystemet vid Clab i Oskarshamn.

Östersundshem

Renovering lägenheter
Östersund

Instalcobolagen RP Montage & Energipartner och TC Kraft har fått ett gemensamt uppdrag att utföra installationer av el och VS vid ett omfattande renoveringsarbete av cirka 200 lägenheter i Östersund. Kvarteret Hjorten i Östersund består av 192 lägenheter fördelat på åtta huskroppar som nu ska renoveras och tio nya bostäder ska tillskapas. Kvarteret Hjorten är en del i Östersundshems större ROT-renoveringsprojekt.

HSB Graniten

Renovering lägenheter
Kalmar

Instalcobolaget Calmarsunds VVS har fått uppdraget som totalentreprenör vid renovering i två etapper av lägenheter av bostadsområdet HSB Graniten i Kalmar. Instalcobolaget Elovent är underentreprenör i projektet där fokus ligger på energieffektivisering. Uppdraget är ett partneringprojekt och ska utföras åt HSB Sydost.

Zinkgruvan Mining

Ombyggnad industri
Askersund

Instalcobolagen EKTK och LIAB har fått uppdrag att utföra tekniska installationer när Zinkgruvan Mining bygger om sitt anrikningsverk i Zinkgruvan utanför Askersund. Ombyggnaden görs för att optimera kapaciteten. Uppdraget för Instalcobolagen innefattar bland annat installationer av nya pumpsystem och kraftförsörjning i form av ställverk och transformatorer.

SSAB

Nybyggnation industri
Brahestad

Instalcobolaget Pohjanmaan Talotekniikka Oy i Uleåborg har tecknat avtal gällande tekniska installationer när SSAB bygger ut sin anläggning i Brahestad i Norra Österbotten i Finland. Uppdraget innefattar installationer av värme, sanitet och ventilation och görs på uppdrag av byggbolaget Skarta Finland Ltd med slutkund SSAB.

Alfa Laval

Nybyggnad kontor
Flemingsberg Stockholm

Instalcobolaget Instair ska i samverkan med Skanska och Fabege leverera och installera luftbehandlingssystem i Alfa Lavals nya lokaler i Flemingsberg i Stockholm. Projektet omfattar nyproduktion av 31 500 kvadratmeter kontor, restaurang, garage och ett innovationscenter.

Kineum

Kontor och handel
Göteborg

Instalcobolaget LG Contracting har fått i uppdrag att utföra samtliga VS-installationer i Göteborgs nya landmärke Kineum. Byggnaden med 28 våningar ska bli 111 meter högt och uppförs av NCC och Platzer.

Stora Enso Mill Skutskärs bruk

Industri
Gävle

Instalcos bolag Orab har fått uppdraget att leverera rörinstallationerna vid ombyggnationen Stora Ensos anläggning i Skutskär. Orab ska utföra samtliga rörinstallationer vid Skutskärs Bruk för sammankoppling av alla nya maskindelar i ombyggnationen. Syftet är att ändra tillverkningsprocessen till en fungerande anläggning för tillverkning av fluffmassa.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland