Rapporter och presentationer

3 maj, 2024
Delårsrapport Q1 2024
21 mars, 2024
Årsredovisning och Hållbarhetsrapport 2023
15 februari, 2024
Bokslutskommuniké 2023
27 oktober, 2023
Delårsrapport Q3 2023
22 augusti, 2023
Delårsrapport Q2 2023
4 maj, 2023
Delårsrapport Q1 2023
24 mars, 2023
Årsredovisning och Hållbarhetsrapport 2022
16 februari, 2023
Bokslutskommuniké 2022
9 november, 2022
Delårsrapport Q3 2022
25 augusti, 2022
Delårsrapport Q2 2022
5 maj, 2022
Delårsrapport Q1 2022
23 mars, 2022
Årsredovisning 2021
17 februari, 2022
Bokslutskommuniké 2021
9 november, 2021
Delårsrapport Q3 2021
25 augusti, 2021
Delårsrapport Q2 2021
6 maj, 2021
Delårsrapport Q1 2021
23 mars, 2021
Årsredovisning 2020
18 februari, 2021
Bokslutskommuniké 2020
9 november, 2020
Delårsrapport Q3 2020
19 augusti, 2020
Delårsrapport Q2 2020
7 maj, 2020
Delårsrapport Q1 2020
27 mars, 2020
Årsredovisning 2019
18 februari, 2020
Bokslutskommuniké 2019
7 november, 2019
Delårsrapport Q3 2019
23 augusti, 2019
Delårsrapport Q2 2019
8 maj, 2019
Delårsrapport Q1 2019
28 mars, 2019
Årsredovisning 2018
15 februari, 2019
Bokslutskommuniké 2018
8 november, 2018
Delårsrapport Q3 2018
23 augusti, 2018
Delårsrapport Q2 2018
8 maj, 2018
Delårsrapport Q1 2018
13 april, 2018
Årsredovisning 2017
16 februari, 2018
Bokslutskommuniké 2017
8 november, 2017
Delårsrapport Q3 2017
25 augusti, 2017
Delårsrapport Q2 2017
29 maj, 2017
Delårsrapport Q1 2017
17 mars, 2017
Årsredovisning 2016

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland