IR-kontakt

För prenumeration på pressmeddelanden och delårsrapporter, anmäl dig via prenumerationsfunktionen.


Vid övriga frågor, kontakta gärna:

Mathilda Eriksson
IR-chef
mathilda.eriksson@instalco.se
+46 (0) 70 972 34 29


Policy – investerarmöten

I enlighet med Instalcos decentraliserade struktur med en liten central organisation eftersträvar bolaget ett effektivt IR-arbete som optimerar ledningens tid. Enskilda möten med investerare bokas främst under de två veckor som följer offentliggörandet av en finansiell rapport. Om inte särskilda skäl för möten föreligger hänvisas under övrig tid till de investerarpresentationer som finns tillgängliga på Instalcos webbplats, seminarier där Instalco deltar samt rapportpresentationer.

Instalco tillämpar så kallad tyst period under fyra veckor inför publiceringen av en finansiell rapport. Under denna period genomförs aldrig enskilda möten med investerare, analytiker eller media.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland