Historia

Starten
Instalco startade verksamheten 2014 genom förvärv av fem installationsföretag, som alla hade lång erfarenhet från branschen och god lönsamhet. Koncernen har därefter vuxit snabbt, eftersom affärskonceptet tilltalar många duktiga lokala företag. Därefter har gruppen tagit flera steg i utvecklingen. Ytterligare enheter har tillkommit, multidisciplinära projekt har erhållits och samverkan inom teknik, miljö och inköp har initierats.

Utökad växtkraft
Instalco har successivt förstärkt företagsledningen, styrelse och regional styrning för att skapa fortsatt växtkraft i koncernen. Sedan bildandet har Instalco uppvisat en kraftig tillväxt som drivits fram av såväl förvärv som organisk tillväxt.

Etablering i Övriga Norden
Under 2015 växte verksamheten i Sverige, främst inom el, VS och ventilation och det första multidisciplinära projektet med flera Instalcobolag i samma projekt togs. 2016 gjorde Instalco de första bolagsförvärven i Norge och Finland och etablerade sig därmed som en nordisk installationskoncern.

Börsnotering och industri-disciplinen
I maj 2017 börsnoterades Instalcos aktie på Nasdaq Stockholm. 2018 och 2019 präglades av flertalet bolagsförvärv i Norden vilka genererade stark tillväxt. Samtidigt inleddes expansionen av verksamhetsområde Industri.

Grunden för teknikkonsultserbjudandet och ny vd
Under 2020 togs klivet att bilda verksamhetsområdet Teknikkonsult genom det nya dotterbolaget Intec. Instalcos grundare Per Sjöstrand går från rollen som VD till styrelseordförande. Robin Boheman tillträder som ny VD. I oktober 2021 passerade Instalco milstolpen 100 dotterbolag.

Fortsatt expansion
Instalco flyttades upp på Large Cap-listan på Nasdaq Stockholm i januari 2022 och under året genomfördes en aktiesplit. Teknikkonsultbolaget Intec etablerade sig i Norge och det första förvärvet av ett ställningsbolag gjordes.

Under 2023 gjordes tre större förvärv under inledningen av året och expansionen inom Industri och Teknikkonsult fortsatte.

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland