Fem anledningar att investera i Instalco

Att investera i Instalco innebär att du som investerare delar vår tro på den gröna omställningen som är central i Instalcos affärsmodell när vi installerar om till en hållbar värld för nästa generation.

Instalcos aktier är noterade på Nasdaq Stockholmsbörsen sedan den 11 maj 2017. Det finns endast ett aktieslag och alla aktier har samma rösträtt – en röst per aktie.

1.

Attraktiv och diversifierad positionering i marknaden för mellanstora projekt, driven av globala megatrender

2.

Fokus på tjänster som skapar samhällsnytta, ökad energieffektivitet och hållbarhet

3.

Decentraliserad modell som bibehåller entreprenörskapet, med finansiella muskler som stärker kunderbjudandet 

4.

Bevisad erfarenhet av framgångsrika förvärv på en fragmenterad marknad med låga multiplar

5.

Kombination av stark tillväxt, branschledande marginaler och hög kassakonvertering

Vill du veta mer?

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland