Bolagsledning

Robin Boheman

Född: 1984.
Befattning: Verkställande direktör
Erfarenhet: Robin har tidigare erfarenhet inom strategiutveckling hos börsnoterade bolag och som konsult. Han har arbetat som konsult inom affärsutveckling, inköp och transaktioner och har ansvarat för Instalcos samtliga tilläggsförvärv sedan starten 2014 samt varit bolagets CFO. Han har en magisterexamen i redovisning och finansiering från Uppsala Universitet.
Innehav i Instalco: 1 820 455 aktier, 50 000 optioner (2022/2025), 100 000 optioner (2023/2026). 

 

Christina Kassberg

Född: 1968
Befattning: CFO
Erfarenhet: Christina har lång och gedigen erfarenhet som CFO i börsnoterade bolag och som konsult. Hon har även arbetat med managementfrågor, HR och hållbarhet. Christina har tidigare haft liknande befattningar på bland annat Climeon, Addtech, Resurs Holding, Stim och Medivir samt varit revisor på Öhrling PricewaterhouseCoopers. Christina har en ekonomie kandidatexamen från Stockholms universitet.
Innehav i Instalco: 31 550 aktier, 70 000 optioner (2022/2025), 25 000 optioner (2023/2026).

 

Fredrik Trahn

Född: 1969
Befattning: Kommunikations- och hållbarhetschef
Erfarenhet: Fredrik har tidigare erfarenhet inom journalistik, kommunikation, IR och mediehantering inom ett flertal positioner i näringslivet. Han har tidigare bland annat varit informationschef på läkemedelsföretaget Bristol-Meyers Squibb, pressekreterare på Electrolux och presschef SEB i Volvo Ocean Race. Han har även varit journalist på Svenska Dagbladet och kommunikationschef på Svenska Friidrottsförbundet.
Innehav i Instalco: 27 565 aktier, 20 000 optioner (2022/2025), 50 000 optioner (2023/2026).

 

Utökad ledningsgrupp

Instalcos utökade ledningsgrupp är utöver bolagsledningen ovan även följande personer.

Roger Aksnes
Född: 1972
Befattning: Divisionsschef Norge
Arbetslivserfarenhet: Projektledare och avdelningschef Bravida, vd Andersen og Aksnes
Rørleggerbedrift
Utbildning: VVS-tekniker og Rørleggermester, teknisk fagskole
Aktieinnehav i Instalco: 496 200 aktier, 35 000 optioner (2022/2025), 35 000 optioner (2023/2026).

Johan Larsson
Född: 1976
Befattning: Divisionschef Norr
Arbetslivserfarenhet: Vd DALAB Dala Luftbehandling, vd DALAB Group AB
Utbildning: Gymnasium och plåt- och ventilationsutbildning
Aktieinnehav i Instalco: 1 656 610 aktier, 5 000 optioner (2022/2025), 35 000 optioner (2023/2026).

Patrik Persson
Född: 1964
Befattning: Divisionschef Syd
Arbetslivserfarenhet: Vice vd och vd Rörläggaren
Utbildning: VVS-ingenjör tekniskt gymnasium
Aktieinnehav i Instalco: 44 780 aktier, 35 000 optioner (2022/2025), 35 000 optioner (2023/2026).

Peter Hjerpe
Född: 1964
Befattning: Divisonschef Mitt
Arbetslivserfarenhet: Vd JN El
Utbildning: Gymnasium
Aktieinnehav i Instalco: 110 000 aktier, 35 000 optioner (2022/2025), 20 000 optioner (2023/2026).

Anders Lundin
Född: 1966
Befattning: Divisionschef Teknikkonsult
Arbetslivserfarenhet: 30 års erfarenhet från konsultbranschen i en rad olika befattningar. Regionchef och Affärsområdeschef på ÅF AO Buildings. Vd INTEC Nordic
Utbildning: VVS-Ingenjör, Marknadsföring och organisationsteori vid LTU
Aktieinnehav i Instalco: 20 150 aktier, 35 000 optioner (2022/2025), 20 000 optioner (2023/2026).

Gustaf Larsson Ernefelt
Född: 1987
Befattning: Förvärvschef
Arbetslivserfarenhet: Förvärv- och affärsutveckling på Werksta Group, M&A-rådgivning på Grant Thornton, finans/treasury på Findus.
Utbildning: Magisterexamen från Lunds Universitet inom företagsfinansiering
Aktieinnehav i Instalco: 63 975 aktier, 50 000 optioner (2022/2025), 25 000 optioner (2023/2026).

 

Innehav per 30 september 2023. Inklusive närstående fysiska och juridiska personers innehav.

130 lokala företag  i Sverige, Norge och Finland