APC

APC

APC Elinstallatören med säte i Linköping har bedrivit verksamhet sedan 1993 och har 26 anställda. Bolaget erbjuder förutom elinstallationer, service och underhåll även projektering inom kraft och belysning, tele- och datanät samt styr- och reglersystem.

www.apcel.se