Boman El

Boman El

Boman El & Larmtjänst startades 1998 med huvudsaklig inriktning på larminstallationer. Idag är huvudinriktningen elinstallationer, större entreprenader och service. Bolaget är också en komplett installatör av nätverk och fiberanläggningar.
Som kunder finns bland andra Skanska, NCC, SEFAB, Byggtec, Bygg GG, Byggrosen, Castellum, Klövern, Peab, Hyresbostäder, Ramunderstaden, HSB, Energi & Inneklimat, PC-bygg, QBER med flera. Projekten inkluderar bland annat bostäder, kontor och samhällsfastigheter.

www.bomanel.se