EKTK

EKTK

EKTK i Sala är specialiserade på elkraft och distributionsnät inom processindustri. Bolaget har ett 30-tal anställda som bland annat installerar ställverk, transformatorer, skenbryggor och kraftstationer verkar över hela Sverige. 

www.ektk.se