El-Pågarna

El-Pågarna

Har varit verksamma inom elbranschen sedan starten 1988. El-Pågarna jobbar huvudsakligen i Malmöregionen men har även projekt i stora delar av södra Sverige samt Danmark. Man arbetar med el, KNX, tele, data och larminstallationer.

www.elpagarna.se