Elinstallationer i Karlshamn - Åhus

Elinstallationer i Karlshamn - Åhus

Elinstallationer i Karlshamn erbjuder elinstallationer via entreprenad- och serviceuppdrag. Bolaget är också verksamt inom områdena TV och satellit, data och fiber samt säkerhetsinstallationer. Serviceinstallationer erbjuds till privatpersoner, industrier, privata företag och den offentliga sektorn. Bolaget har även en filial i Kristianstad-Åhus.

elkarlshamn.se