EPS Sweden

EPS Sweden

EPS Sweden med huvudkontor i Gällivare är specialister på tekniska underhållsarbeten i krävande miljö och de samarbetar bland annat med eldistributionsbolag, banverk och trafikverk. Kundbasen utgörs bland annat av PEAB, Boliden, ELTEL, LKAB och Vattenfall.

www.epssweden.se