FTX

FTX

FTX Teknik & Service AB Norrköping tillhandahåller installationer och service inom ventilation, värme och kyla. FTX har specialiserat sig på tekniska installationer och service i främst offentliga lokaler, verkstäder och industrimiljö. Huvuddelen av verksamheten ligger inom ventilation, värme och kyla men man arbetar även med el-tele-data och i viss mån också gasfiltrering.

ftxab.se