Kempes El - Sollefteå

Kempes El - Sollefteå

Kempes El är ett anrikt elinstallationsföretag i Västernorrland från 1931 med inriktning på projektering och installationer av elanläggningar för industri, handel och bostäder. Bolagets huvudkontor är i Kramfors och de har även lokala kontor i Härnösand, Sollefteå, Sundsvall och Sävar utanför Umeå. Den huvudsakliga sysselsättningen är projektering och installationer inom el, brand- och inbrottslarm, passageanläggningar, kameraövervakning, reservkraft samt industriservice och högspänning.

www.kempesel.se