Kompressorteknik ML

Kompressorteknik ML

Kompressorteknik har huvudkontor i Ludvika med en filial i Falkenberg. Kompressorteknik är specialiserade på kompressorer inom industrier, bryggerier och biogasproducenter. Bolaget tillhandahåller installation, försäljning, service, reparation och övervakning. Bolaget levererar sina tjänster och produkter till främst till företag inom bryggerinäringen och biogasproduktion där de största kunderna är de ledande inom respektive område.

kompressorteknikmlab.com