NCE

NCE

NCE med huvudkontor i Jakobstad bedriver verksamhet inom produktion och installation av kompositlösningar till industrin. Nordpipe Composite Engineering konstruerar, tillverkar och installerar kompositlösningar för industrier som har processer med aggressiv korrosion, höga tryck och stark erosion. I dessa miljöer ersätts metallmaterial ofta med kemikaliebeständig komposit med lång livslängd.

nce.fi/sv