Östersjö Elektriska

Östersjö Elektriska

Östersjö Elektriska i Norrtälje utför service och installationer inom elområdet till företag, kommuner, statliga instanser samt till en mindre andel privatpersoner. Bolaget arbetar med service och projekt, bland annat nyproduktion av bostäder, ombyggnationer av affärslokaler, lantbruk, industrier och bostäder.

www.ostersjo.se