Pemi

Pemi

PeMi Ventilation & Montage AB med säte i Orsa utför ventilationstjänster åt industrier, byggbolag och privatpersoner. PeMi utför arbeten i hela Sverige där huvuddelen av kunderna finns i Dalarna samt i fjällvärlden. Bolagets kunder består huvudsakligen av företag, kommuner och landsting, industrier, byggbolag, laboratorieföretag, skolor och vårdhem.

pemi.se