Rörläggaren

Rörläggaren

Bildades 1944 och är ett VS-företag, strategiskt beläget i Öresundsregionen och med filialer i Helsingborg och Halmstad. Rörläggaren har en stark position i sydvästra Sverige och med ett drivande engagemang har verksamhetens geografiska gränser utvidgats genom åren. Idag utför de projekt – förutom i Skåne och Halland – bland annat i Växjö och Kalmar.

www.rorlaggaren.se