Rörtema

Rörtema

Rörtema i Nyköping AB arbetar med VS-installationer i framför allt Södermanland, Östergötland och Stockholm. Rörtema har inriktning på tjänster inom VS-området som isolering, svetsning, smide samt processrör och livsmedelsrör. Bland kunderna finns bland andra SSAB, Scania, Coca-Cola, Unilever, Spendrups, Kavli och Catena.

rortema.com