TC Kraft

TC Kraft

TC-Kraft i Östersund och Hammarstrand grundades 2010 och har 25 anställda. Bolaget jobbar mot företag inom de huvudsakliga områdena installation av hög- och lågspänning, gatubelysning, vattenkraft och elmätarunderhåll. En mindre del är riktad mot privatmarknaden bland annat genom en elbutik i Hammarstrand.

www.tckraft.se