Tingstad Rörinstallation

Tingstad Rörinstallation

Tingstad Rörinstallation har 24 anställda och driver verksamhet i Göteborgsområdet. Bolaget utför både totalentreprenader och utförandeentreprenader samt även service och eftermarknad. De har specialiserat sig på större kylcentraler, bergvärmeanläggningar samt om- och nybyggnad av kommersiella fastigheter. Kunderna är byggnadsföretag, såväl stora som lokala byggföretag.

www.tingstadror.se