Urd Klima

Urd Klima

URD Klima Oppdal och URD Klima Service Oppdal arbetar inom områdena ventilation, värme och kyla. URD Klima Oppdal grundades 1999 och verksamheten är inriktad på projektering och installation av värme-, ventilation-, och kylsystem. Systerbolaget URD Klima Service Oppdal är inriktat på installationer, service och underhåll av värmepumpar, ventilation och kylsystem.

urdklima.no