VentPartner - Katrineholm

VentPartner - Katrineholm

VentPartner med ett hundratal anställda arbetar med kompletta ventilationslösningar och service. Bolaget finns i Linköping, Norrköping, Katrineholm, Västerås och med huvudkontor i Örebro. VentPartner är specialiserade på inomhusklimat och levererar tjänster som energieffektivisering, kyla och värme, ventilation, styr- och reglerteknik, service och ventilationskontroll. De vanligaste uppdragen gäller kontorshus, sjukhus, badanläggningar, skolor och liknande.

www.ventpartner.se