VIP-Sähkö

VIP-Sähkö

Elbolaget VIP-Sähkö arbetar främst med projektering och installation i lägenheter där den vanligaste storleken på projekten är mellan 30 och 250 lägenheter. Bolaget utför uppdrag i Helsingforsregionen men även i områdena kring Lahtis, Riihimäki and Hyvinkää. Kunderna består främst av stora nordiska byggbolag som YIT, NCC, PEAB och SRV.

www.vip-sahko.fi