Case: El-Pågarna

Det fina är att vi har kunnat plocka russinen ur kakan, utan att bli tvingade in i något som inte passar oss.

El-Pågarna en av pionjärerna i Instalco

El-Pågarna i Malmö är ett elinstallationsföretag som varit verksamt sedan slutet av 1980-talet. 2015 kom de in i Instalco och var då ett av de första bolagen på plats.

– Då var vi lite av pionjärer och kunde knappt ana att Instalco skulle bli så här stort. Det blev betydligt bättre än vad vi kunde tro då, säger 
Mikael Parnelöv, vd i El-Pågarna och en av de tidigare ägarna. Mikael hade då drivit El-Pågarna tillsammans med sin kollega Bo Mårtensson i 25 år och började fundera på hur de skulle gå vidare med sitt bolag för att kunna fortsätta att utveckla det.

– Vi hade sedan tidigare jobbat ihop med AB Rörläggaren och när de blev en del av Instalco så började vi också bli nyfikna. När jag hörde talas om modellen blev jag snabbt intresserad, dels då jag såg möjligheter till synergier med andra bolag och dels för att vi skulle få behålla vårt namn, våra policyer, vår kultur och kunna jobba vidare i samma anda.

Åtta år har gått sedan El-Pågarna blev en del av Instalco. Mikael Parnelöv är fortfarande vd och Bo Mårtensson arbetar som projektledare. Allt har fortsatt i samma anda som tidigare.

– Vi har under den här tiden utvecklat vårt företag på ett mycket bra sätt och vi har kunnat komma in på mycket större projekt än vad som hade varit möjligt utan Instalco. Det fina är att vi har kunnat plocka russinen ur kakan, utan att bli tvingade in i något som inte passar oss, säger Mikael.

Mikael Parnelöv

150+ lokala företag  i Sverige, Norge och Finland