Aktieägarstruktur

Tabellen nedan visar de 10 största kända ägarna (grupperat) i Instalco AB per den 31 mars 2020. Uppdateras kvartalsvis.
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Ägare Antal aktier % kapital och röster
Captital Group 4 688 789 9,5%
Per Sjöstrand 4 222 538 8,5%
Swedbank Robur Fonder 3 643 068 7,4%
Riikantorppa Oy 2 110 000 4,3%
Wipunen varainhallinta Oy 2 110 000 4,3%
Odin Fonder 2 066 303 4,2%
Andra AP-fonden 2 054 108 4,2%
Tommy Larsson 1 395 000 2,8%
Lannebo Fonder 1 187 614 2,4%
Tredje AP-fonden 1 123 282 2,3%
Summa, 10 största aktieägarna 24 600 702 49,7%
Övriga aktieägare 24 89 6813 50,3%
SUMMA 49 497 515 100,0%