Aktieägarstruktur

Tabellen nedan visar de 10 största kända ägarna (grupperat) i Instalco Intressenter AB per den 30 september 2018.
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Ägare Antal aktier % kapital och röster
Per Sjöstrand (eget och via bolag) 4 222 538 8,8%
Capital Group 2 897 573 6,0%
Handelsbanken Fonder 2 827 273 5,9%
Swedbank Robur Fonder 2 372 727 4,9%
Tass AB 2 186 575 4,6%
Tredje AP-fonden 1 974 264 4,1%
Nordstjernan 1 671 798 3,5%
RAM Rational Asset Management 1 237 387 2,6%
Carnegie Fonder 907 818 1,9%
Pareto Fonder 796 306 1,7%
Summa, 10 största aktieägarna 21 094 259 43,9%
Övriga aktieägare 26 902 762 56,1%
SUMMA 47 997 021 100,0%