Aktieägarstruktur

Tabellen nedan visar de 10 största kända ägarna (grupperat) i Instalco Intressenter AB per den 31 mars 2018.
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Ägare Antal aktier % kapital och röster
Per Sjöstrand (eget och via bolag) 4 222 538 8,9%
Handelsbanken Fonder 2 727 273 5,7%
Swedbank Robur Fonder 2 272 727 4,8%
Tass AB 2 186 575 4,6%
Tredje AP-fonden 2 115 936 4,4%
AFA Försäkring 1 915 925 4,0%
Nordstjernan 1 671 798 3,5%
RAM Rational Asset Management 1 458 662 3,1%
Carnegie Fonder 920 959 1,9%
Catella Fonder 837 182 1,8%
Summa, 10 största aktieägarna 20 329 575 42,6%
Övriga aktieägare 27 352 700 57,4%
SUMMA 47 682 275 100,0%