Bolagsledning

Per Sjöstrand,

Per Sjöstrand

Född: 1958.
Befattning: Verkställande direktör
Andra pågående uppdrag: Per är styrelseordförande i Kullastrand Kök & Interiör AB. Han är styrelseledamot i Markona AB, Markona Maskin AB, Voltage AB, PerRos AB och Ohmslag AB.
Övrig erfarenhet: Per har 20 års erfarenhet som VD i ett flertal bolag samt har varit direktör och chef över stora projekt inom Trafikverket. Han har en civilingenjörsexamen från Chalmers tekniska högskola i Göteborg.
Innehav i Instalco: Per äger 504 155 aktier direkt i Instalco Intressenter AB samt 3 242 230 aktier genom Ohmslag AB.

Lotta Sjögren,

Lotta Sjögren

Född: 1964.
Befattning: Ekonomichef (CFO)
Andra pågående uppdrag: Lotta är styrelseledamot i Lotta S Konsult AB. Hon är styrelsesuppleant i Badteknik i Landvetter Aktiebolag.
Övrig erfarenhet: Lotta har över 20 års erfarenhet som ledande befattningshavare och har arbetat inom branschen i 15 år. Under åren 1991-1999 var Lotta anställd hos Cherryföretagen AB som börsnoterades 1996. Lotta hade flera anställningar inom koncernen och däribland som redovisningsansvarig, controller och verkställande direktör för dotterbolag. Under åren 2000-2010 var Lotta anställd hos NEA-Gruppen som var börsnoterat mellan åren 1982-2006. Lotta hade flera anställningar inom koncernen och däribland som ekonomichef och verkställande direktör för dotterbolag samt affärsområdeschef och inköpschef på koncernnivå. Bland övriga uppdrag kan nämnas att Lotta har varit tillförordnad ekonomichef på Effpower AB (maj-september 2011), managementkonsult hos Halon Security AB (2013-2014) och börsbolaget Rederi AB TransAtlantic (publ) (2013-2014).
Innehav i Instalco: Lotta äger 239 319 aktier i Instalco Intressenter AB.

Robin Boheman,

Robin Boheman

Född: 1984.
Befattning: Affärsutvecklingschef
Andra pågående uppdrag: Robin är styrelseledamot i Garageplatsen i Stockholm AB.
Erfarenhet: Robin har tidigare erfarenhet inom strategiutveckling hos börsnoterade bolag och som konsult. Han har arbetat som konsult inom affärsutveckling, inköp och transaktioner och har ansvarat för Instalcos samtliga tilläggsförvärv sedan starten 2014. Han har en magisterexamen i redovisning och finansiering från Uppsala Universitet.
Innehav i Instalco: Robin äger 333 901 aktier i Instalco Intressenter AB.

Fredrik Trahn,

Fredrik Trahn

Född: 1969
Befattning: Kommunikations- och IR-ansvarig
Erfarenhet: Fredrik har tidigare erfarenhet inom journalistik, kommunikation, IR och mediehantering inom ett flertal positioner i näringslivet. Han har tidigare bland annat varit informationsansvarig på läkemedelsföretaget Bristol-Meyers Squibb, pressekreterare på Electrolux och presschef för SEB:s sponsorprojekt i jorden runt-kappseglingen Volvo Ocean Race. Han har även varit kommunikationschef på Svenska Friidrottsförbundet och journalist på Svenska Dagbladet.
Innehav i Instalco: Fredrik äger 700 aktier i Instalco Intressenter AB.